Een flink aantal leden heeft zich tijdens de Jaarvergadering moedig door do ontwerp-statuten geworsteld. Er werden vele nuttige wenken gegeven en de mede-samensteller van de statuten, onze penningmeester, hoopt de correcties in de – in een later stadiumopnieuw uit te geven statuten te verwerken. Onderwerpen, welke aan de orde werden gesteld en een plezierige discussie opleverden waren : excursies, week-enden, verbetering van de kaspositie (aanvragen subsidies), de boot, kadervorming en De Korhaan. Een van de aanwezigen bood de eerste advertentie aan. De bestuursverkiezing leverde geen problemen op. Eenieder word volgens plan gekozen.