Dondermiddag 10 oktober heeft in restaurant "Groeneveld" te Baarn een gesprek plaatsgevonden waarin de kwestie van de "Vogelbocht" tot een oplossing is gebracht. Op deze bespreking waren aanwezig twee vertegenwoordig van het Staatsbosbeheer, ‘twee afgevaardigden van de Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels, drie leden van ons bestuur en de gespreksleider de inspecteur van Domeinen te Utrecht.