De nestkastencommissie heeft op 10 oktober een vrij goed bezochte “werkavond". De voorzitter, de heer J. van Dijk hield een voor de aanwezige, toekoms ige nestkostencontroleurs wa rin hij over se soorten bewoners sprak, de plaats van de kastjes, de registratie en de controle. Wat het laatste betreft was de conclusie : om de tien dagen controleren, half april beginnen en doorgaan tot half juni. Bij een eventueel tweede broedsel uiteraard doorgaan met controles. Bij verhindering (vakanties !), moet tijdig de secretaris worden ingelicht, zodat een invaller kan worden aangewezen. Vervolgens werd het jaarverdlag 1967 behandeld en gesproken over het komende verslag waarin enige tabellen zullen moeten verdwijnen of moeten worden ingekrompen. Het verslag zou anders 32 bladzijden beslaan.....