Tussen bestuur de Kon. Ned. Jagersver. is een uitvoerige correspondentie ontstaan over de jachtmethoden, zoals die soms in onze omgeving wordt toegepast (Plassengebied o.a.). Gebleken is, dat sommige zaken door de jagers (een tableau van 100 snippen b.v.) als normaal worden beschouwd terwijl wij daarentegen er ernstige bdenkingen tegen koesteren. Wel hebben wij de indruk, dat er bij de Kon.Ned. Jagersver. en het Gooi-district bereidheis is toe te zien op meer weidelijke jachtmethoden.