De notulen en het jaarverslag zijn in de Korhaan opgenomen en zullen niet worden voorgelezen. Wel worden de leden uiteraard in de gelegebheid gesteld hierover vragen te stellen. Ook het financieel overzicht en de begroting, zijn met uitvoerige toelichting in dit blad opgenomen.