De algemene ledenvergadering werd gehouden op 25 april 1968. Aanwezig waren 21 leden. De voorzitter opende de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Hij merkte o.a. op. dat de WWG een bijzonder snelle groei vertoont. Hij noemde enkele activiteiten en sprak voorts over zaken, waarover leden niet altijd horen zoals...de bestuursvergaderingen.