Uit bovenstaande vloeit voort, dat de inkomsten aanzienlijk zullen meeten stijgen. Een eerste stap hiertoe is reeds gezet, dank zij een vermeerdering van het aantal advertenties in de Korhaan. Voorts is er in bescheiden mate reeds rekening gehouden met subsidies. Er is verder voor dit jaar weinig kans op een verhoging van deze post.