De terugkerende scharen weidevogels zi jn dit jaar van de regen in de drup gekomen.. van de lente in de winter! Wij hadden de kieviten en grutto’s, tureluurs, scholeksters en kemphanen, liever een vriendelijker welkom bereid.