Het contactorgaan van de KNNV verzocht ook onze Vogelwerkgroep in ons blad een oproep om medewerking te plaatsen voor het (voortgezette) broedvogelonderzoek van een aantal soorten. Men kan de gegevns rechtstreeks of via ons redactiesecretariaat opzenden. Het broedvogelonderzoek gaat zijn vierde jaar in. Van verscheidene soorten is het onderzoek afgesloten. Deze vogels komen dus niet meer voor op de onderstaande lijst. In de komende jaren zi jn over deze soorten afsluitende publikaties te verwachten.