Op het moment, dat het vuur werd gestoken in de laatste takkenbossen op Knarhaven, aan de Knardijk, kwam de VWG voorzitter, de heer Bos aanrijden. Hij slaagde er in uitstel van executie te krijgen. Reden van zijn snelle actie: deze “troep” hérbergde de laatste weken enkele tientallen velduilen! Dank aan “Zuiderzeewerken” voor de medewerking.