Tussen fort Ronduit van het vestingwerk Naarden en de uitspanning Oud-Valeenveem ligt de Zanddijk. Een restant Zuiderzeekust dat vrij gaaf bewaard is gebleven.