De Pieper, (Vogelwerkgroep Noordholl. Noorderkwartier), sept. ‘69: Broedvogelinventarisatie van het Balgzand 1968, Het aantal broedvogels in de Eilandspolder, broedverslag boswachterij Schoorl 1969 Oktober ‘69, De broedvogels van West -Friesland in 1969 Ornis Brabant. (ornith. werkgroepen Belgisch Brabant), sept. ‘69 Jaarverslag van de ringgroep.