Uit brieven van enkele Gooise gemeentebesturen was ons reeds gebleken, dat wij een subsidie van het Goois Natuurreservaat zouden kunnen verwachten, waarin tevens de bijdragen van de gemeenten gecalculeerd zouden zijn. Eind november mochten wij van het GNR een bedrag van ,-—. ontvangen, bedoeld nog als een bijdrage over 1969. Uiteraard zijn wij bijzonder verheugd, dat de overheid – via het Natuurreservaat – op doze wijze instemming betuigt not ons werk.-