In het voorjaar is er een brochure verschenen van prof.dr.ir. R.H.A. van Duin: “Natuurbouw in Flevoland”, uitgegeven door de Rijksdienst voor de Ysselmeermeerpolders. Het is een dertiendetails-rapportage geworden, verlucht met kaartjes over bodemgesteldheid, begroeiing, bebouwing en begrenzing van natuur terreinen, die reeds aangelegd of in uitvoering zijn, met daarnaast aanduidingen van punten, waarbinnen in dit dubbele Flevoland (Oost en Zuid) zich een gebied bevindt, dat voor uitbreiding van het natuurterreinengebied de volle aandacht verdient.