De vogel is op II oktober voor zover mij bekend, voor de eerste keer waargenomen door de heer Marra en zonen. Op 18 oktober ontdekte ik de vogel toen ik in gezelschap van mijn vrouw over de Zuiddijk reed. De stern was nog gedeeltelijk in zomerkleed en vertoonde aan de onderzijde de naar de vleugelspits toelopende witte strepen waardoor de vleugels in het felle zonlicht soms bijna transparant leken. Opvallend was de grote snelheid waarmee de stern zich bewoog.