Op 15 en 22 maart zijn met medewerking van Zuiderzeewerken en de VWG ‘t Gooi torenvalkkasten geplaatst in de in mei 1968 drooggevallen polder Zuidelijk-Flevoland. Er zijn er drie bij het gemaal geplaatst en 21 langs de Zuiddijk tussen Nijkerk en Muiderberg. De kasten staan, op palen, 2 tot 2½ meter hoog. Ze waren in het broedseizoen omgeven door manshoge moerasandijvie. De kasten werden op het ZO geplaatst en als nestmatriaal werd een grasplag en turfmolm in de kast gedeponeerd.