“Vogelbescherming heeft succes gehad met haar pogingen in de Eempolder te komen tot “Vrije Vogelreservaten”, Dank zij de activiteiten van “Vogelbeschermer” zal liefst ha grond het komende voorjaar uitsluitend bestemd zijn voor vogels. (verbod op zoeken van eieren) Een gelukwens van onze kant is best op zijn plaats vooral ook, omdat de weidevogelstand in de Eempolder de afgelopen jaren schrikbarend is terug gelopen. Zoals bekend voorden wij reeds mot enig succes – acties onder de veehouders voor het plaatsen van nestbeschermers e.d. Wij distancieerden ons vervolgens van activiteiten in de polder in verband met plannen in de gemeentelijke kring om te komen tot een eigen (Eemnes comité voor de polder. Van het comtité vernamen wij niets meer.