Er zijn er bij, die zich een hoedje zijn geschrokken van de aankondiging, dat de aanstaande cursus in vogelkennis, liefst tweehonderd soorten omvat.... Aldus een mededeling van één van de leden, die zich kwam opgeven voor onze “Cursus in vogelkennis”. U heeft inmiddels allemaal de circulaire ontvangen en weet dus wat de plannen zijn. Eventuele liefhebbers behoeven heus geen angst te hebben voor die tweehonderd soorten. Hun staat geen colleges te wachten. Er zal geen huiswerk worden meegegeven en repetities, tentames of examens – of de cursisten moeten zelf anders willen – komen niet voor. H et ligt in de bedoeling op de meest eenvoudige wijze het verschil aan te tonen van de diverse meest voorkomende soorten vogels van het Gooi. Ja zelfs het verschil tussen kool- en pimpelmezen en tussen huismussen en ringmussen. Bij de dia’s van merels, zang- en grote lijsters zal de zang van deze vogels ten gehore worden gebracht. Och, eigenlijk moet met elkaar vorm worden gegeven aan de avonden.