De eerste leden reageerden op onze oproep tot het veelvuldiger inzenden van waarnemingen uit het Gooi. Ook interessante waarnemingen van buiten deze streek zijn welkom. U weet het nog: van maand tot maand opzenden aan de heer H. Marinus, Gr. Wiohmanstraat 68 te Hilversum. De waarnemingen uit Zuidelijk-Flevoland gaan naar de heer J. Harder, Reigerstraat 12 te Hilversum. Bij belangrijke (zeldzame) ontdekkingen terstond een telefoontje naar de heer J.L.M. Bos.