Natura (KNNV nov. ‘69) : Boomklevers eten uit de hand; Bergeenden in de IJsselstreek. De Pieper (VWG Noordholl. Noorderkwartier, nov.‘69) Het Zwanewater, Het Zwanewater in vroegere jaren (Strijbos), De broedvogels van het Zwanewater in 1969 en lijst van er niet broedende waargenomen soorten.