Avifaunacommissie — De heren F. Allijn en L. van de Bergh, zullen de “vaste.” Avifauna-commissie completeren om sneller gereed te komen met de inventarisatie van het Gooi. Welk lid is genegen de ongetwijfeld boeiende dagboeken van de heer Veenman te bewerken ten behoeve van de “Avifauna van het Gooi”? De heer Veenman heeft geen plaatsen genoteerd bij zijn waarnemingen. Hij weet ze echter nog wel, maar kan door zijn leeftijd niet zelf dit werkje voltooien. Wie wil hem helpen? Graag dan even een berichtje naar de heer Chr. Steen, Admiraal de Ruyterlaan 139, Hilversum. Excursie-commissie – De heer Y.S. Vogel heeft een redelijk aantal enquête formulieren ontvangen. Wie echter nog heeft verzuimd het formulier in te vullen en op te zenden wordt alsnog verzocht de excursie-commissie te verblijden met nog meer excursie-wensen van de leden.