Eerst een telefoontje (een langdurig gesprek), vervolgens een mededeling op de jaarbijeenkomst van de Contactcommissie voor Vogelwerkgroepen en ten slotte de officiële brief........ Er komen takkenbossen in de toekomstige reservaten on de IJsselneerpolders! De actie heeft dus succes gehad!