Op donderdag 22 januari zal drs. J. Rooth uit Utrecht, die bij sommige leden wel bekend zal zijn door zijn artikelen in het “Vogeljaar”, een lezing met dia’s houden over dit onderwerp. Dit lijkt nogal een specialistisch onderwerp, wat veel mensen misschien zal afschrikken, omdat ze denken, dat dit hun vogelkennis te boven gaat, of dat het minder interessant is. Niets is minder waar.