Van de gemeente Blaricum mochten wij een schrijven ontvangen naar aanleiding van de toezending van ons rapport “De Zanddijk”. De brief luidde als volgt: ” “Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw rapport omtrent de flora en fauna van de Zanddijk.