Wat een opwelling was, een vaag plannetje, dat werd uitgewerkt, “dreigt” uit te lopen op een succes........ de “Cursus Vogelkennis”. De tien avonden waren aanvankelijk alleen bedoeld voor leden, voor een opfrissing af uitbreiding van hun vogelkennis. We besloten toen er enkele plaatsen open bleven, het plan via de pers te lanceren. Er meldden zich ongeveer tachtig liefhebbers. Het gaat ons primair niet om ledenwinst al hopen wij, dat een aantal “volbrengers” zich straks actief in de VWG zullen laten gelden. De vele cursisten, die komen uit het gehele Gooi – van Weerp tot Soest – bewijzen, dat er een groeiende belangstelling bestaat voor het natuurleven en voor de vogels in het bijzonder.