Mevrouw Mary Dowdeswell-Pos heeft ons een brief geschreven. Zij wijst daarin op dingen, die ook bij onze vogelwerkgroep moeilijk liggen, namelijk de toenemende sportrecreatie op een prachtig stuk oeroude hei, dat nog is overgebleven tussen de laatste stroken lintbewoning van de gemeenten Hilversum en Bussum. In de Gooise nieuwsbladen is hierover uitvoerig geschreven, mede door haar artikelen en de reaties die daar toen op volgden. Wij kunnen ons dus afvragen, of het nog, zin heeft, zij het in beknopte vorm en dan speciaal op punten de vogelstand betreffende, hier in de “Korhaan” nog eens op terug te komen. Toch dachten we van wel, al zullen er nuance-verschillen blijven bestaan – zelfs binnen onze VWG – over de vraag, wat “haalbaar” is om van dat prachtige stuk hei tussen Hilversum en Bussum nog iets te behouden, precies groot genoeg om, méér dan thans, als natuur-historisch monument te laten voortbestaan.