Rondom de Kerstdagen zijn geweldige aantallen eenden waargenomen langs het Oostvaardersdiep (Muiderberg – Lelystad). Daar het IJsselmeer vrijwel geheel was dichtgevroren, ontstonden er in de nog vrij grote wakken, grote concentraties. De heren J. Harder (26 december) en dr. P. Ploeger (27 december) noteerden de volgende aantallen nonnetjes en grote zaagbekken : op 26-12 van kantine tot Leystad grote zaagbek: plm. 2600, 800, 700 en 100 totaal plm. 4200 ex. nonnetje: 200, 100, 1600, 500, 200, 100 en 200 totaal plm. 3300 exemplaren op 27-12 van kantine (gemaal) tot Houtribsluizen (Leystad-haven) grote zaagbek in totaal 1600 ex. (afstand 500 m. van de dijk) nonnetje: in totaal 2120 ex. (meestal tegen de dijk: de grootste groep telde 900 exemplaren. Bij een groep van ex. bevonden zich 300 vrouwtjes en 100 mannetjes.