Hoewel de appelvink aan stand- en zwerfvogel wordt genoemd, kan er toch wel sprake zijn van trek onder invloed van de kou. Opmerkelijk is namelijk de afgelopen weken het grote aantal waarnemingen van de byzonder fraaie, grote vink. Er worden appelvinken gemeld uit diverse stadstuintjes in Hilversum, Bussum en Huizen, Zij komen op de vetbollen af (Mevr. Blonet, Bussum) en pogen, heel onhandig dikke brokken vet en zaad eraf te snoepen. Met een volle snavel verdwijnen de doorgaans schuwe vogels, ijlings om elders het hartige hapje op te peuzelen. Gelet op de vele waarnemingen moet er wel gedacht worden aan bezoek van noordelijke broedvogels.