De afdeling Gooiland van de Dierenbescherming, heeft mevrouw C. Holzenspies van het vogelhospitaal te Huizen, het dierenasiel aan de Meerweg te Bussum aangeboden voor het onderbrengen van winterslachtoffers. Het asiel staat leeg. Een ideaal gebouw met vele mogelijkheden voor de verzorging van vogels. Wij hebben de voorzitter van de vereniging verzocht een en ander met het Comité Wintervoedering op te nemen als de geijkte organisatie met een tienjarige ervaring. Wel hebben wij er de wens aan gekoppeld de technische supervisie in handen te stellen van mevrouw Holzenspies, gelet op haar jarenlange praktijk (met internationale contacten) en het legaliseren van de onderneming in verband met de benodigde vergunning F voor het houden van beschermde vogels in het belang van de vogelstand. Wij hopen, dat het initiatief van de dierenbescherming positieve gevolgen zal hebben en het tot een vruchtbare samenwerking zal kemen met het Comité.