Het nieuwe jaar is al weer wat gevorderd en onze penningmeesteresse kijkt nog steeds met belangstelling uit naar de betalingen of overschrijvingen. Leden ƒ 12, 50, huisgenoot-leden, militairen, jeugdbonders en studerenden half geld.