Uilen staan bij veel Nederlanders (en andere volken) te boek als geheimzinnige dieren. Bij de oude Grieken waren zij het symbool van de Wijsheid en de Wetenschap, waarvan de stad Athene het middelpunt was. Vandaar “Uilen naar Athene dragen”, wat wij Nederlanders een beetje anders plegen te zeggen. Zoiets van; geld sch.... op de grote hoop. Bij de Grieken was de uil dan ook een beschermd dier. Ook in de meer westelijke landen werd de uil beschermd, zij het dan om andere redenen. Hier was hij meer verbonden met het lot, het noodlot zo u wilt, en gold dus meer als de brenger van droevige gebeurtenissen. Dit is nu wel overleefd, hoewel er in Duitsland streken zijn, waar men er nog huiverig tegenover staat.