De nestkastencommissie heeft een belangrijke avond in voorbereiding als “een soort start voor het komende seizoen. Een van Nederlands bekendste deskundigen op het gebied van nestkasten en de hierin broedende vogels, de heer J. van Balen, wetenschappelijk medewerker van het Oecologisch Instituut te Arnhem, zal deze avond op maandag 16 maart in het gebouw “de Echo”, Melkpad 23 te Hilversum-C- verzorgen. De heer Van Balen zal in een praatje bij te vertonen dia’s ingaan op de wat meer technische kant van het onderzoek. Het is uiteraard van het hrootste belang, dat de nestkastencommissie op een welgevulde zaal kan rekenen! Daarom wie deze avond vrij heeft of vrij kan maken wordt verwacht (aanvang 8 uur.)