Enkele leden van onze VWG zijn Fries van geboorte. Als ze de Friese taal beheersen of in elk geval nog kunnen lezen, dan zullen zij ongetwijfeld geinteresseerd zijn in “Geakunde Wûnseradiel”. Het is een overdruk van een inventarisatie samengesteld en geschreven door de bekende Friese vogelkenner G. Bosch. Het is een uitermate goed verzorgd werkje. Overigens ook niet Friezen kunnen het boekje “lezen”. De vogelnamen zijn in het Nederlands weergeven. De Friese gemeente Wonseradeel waartoe de Makkumerwaard behoort, “haalt” 164 vrij algemeen voorkomende soorten en nog eens 45 “dwaalgasten” waaronder de nachtegaal.