De excursie naar Texel op 15 maart wordt omgezet in een weekend op Texel op 14 en 15 maart. Dat betekent niet, dat het weekend in Lelystad in het programma vermeld op 11 en 12 april zal komen te vervallen. Er wordt nog een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden de tweedaagse in deze- omgeving te houden. De excursie-commissie bleek echter unaniem voorstander te zijn van het voortzetten van de Texeltraditie in maart, zodat alsnog werd besloten de leden in de gelegenheid te stellen aan dit uitstapje deel te laten nemen. De liefhebbers naar Texel worden dringend verzocht zich zo snel mogelijk bij de voorzitter van de excursie-commissie de heer C. de Rooy, Rading 80, Nieuw Loosdrecht (telefoon 02158 – 1641) op te geven. Uiterlijk 1 maart! Bij opgave gebruikelijk vermelden wel/geen autobezitter en het aantal vrije plaatsen. Zo mogelijk zal opneiuw worden overnacht in de KJC-jeugdherberg. Uiteraard kan men ook een hotel bespreken. De kosten zullen plm. ƒ 25,— p.p. bedragen. De deelnemers krijgen nog exact bericht over vertrektijden, overnachtingen en wat zij moeten meenemen.