Met veel belangstelling en instemming nam ik kennis van uw verslag, dat ik voor het gemak maar het “Rapport Zanddijk” zou willen noemen. Het is een prachtige stimulans hier eens iets aan te doen. Met hartelijke groeten en u veel succes wensend met uw inventariserend en conserverend werk,