Op 23 januari hebben wij in een betrekkelijk klein gebied van de Flevôlanden een telling gehouden van stootvogels. Wij zijn hierbij zeer nauwkeurig te werk gegaan en de telling valt oerder naar een te lage dan naar een te hoge kant uit. Het was zwaar bewolkt bij een temperatuur van plm. 2°C. en er stond een matige Z.O.-wind. In Zuidelijk-Flevoland werd geteld langs de Zuiddijk tot paal 21 en langs het gehele Oostvaardersdiep en in Oostelijk-Flevoland langs de volgende route: Knardijk tot Torenvalkweg (vanaf Lelystad-haven), Torenvalkweg, Larserweg, Strandgaperweg, Bremerbergweg, bosjes Spijkweg, Lanseringweg tot Lelystad, vervolgens de wegen naar Lelystad—haven en de Flevocentrale. Een grote concentratie stootvogels verbleef rondom het vliegveldje. Voorts stonden op deze stoppelakkers een twintigduizend ganzen.