De landelijke broedvogelinventarisatie door het Contactorgaan voor Vogelstudio van de KNNV zal worden voortgezet. Aan de lijst van soorten is toegevoegd de dodaars met als bewerkers de heren H. Dokker en M. van Herp, Meeuwstraat 1, Jisp (N.H.).