Op 19 december 1968 werd door de controleurs-vogelwet uit het Gooi een contactbespreking gehouden om te komen tot een vorm van samenwerking bij voorkomende gevallen. Tevens werd een te volgen gedragslijn bepaalt voor de komende jaren. In 1969 werden verschillende vogelhandelaren op volières gecontroleerd op de aanwezigheid van vogels die er krachtens de vogelwet 1936 niet in thuishoren. Dit resulteerde in twee proces-verbalen, waarbij 1 roodborst, 7 notenkrakers, 7 pimpelmezen en 27 kepen in beslag werden genomen.