Prof M. B. stelde allereerst dat de verantwoordelijkheid voor ons milieu niet alleen bij de biologen ligt, maar evengoed bij chemici, fysici, medici, geografen, economen, planologen enz. Hierbij maakt hij onderscheid in drie groepen: 1. Directe beheer 2. Onderzoek en controle 3. Opleiding van de jongere generatie Ministeries, Staatsbosbeheer Volksgezondheidsdienst Onderwijs e.d. Het thema van de leefbaarheidsweek is “Mens erger je”. Dat betekent niet dat wij ons alleen maar moeten ergeren. Wij moeten tegelijker tijd naar oplossingen zoeken voor de problemen. Eé problemen is b.v. dat er iedere dag een groot aantal chemische stoffen op de markt gebracht worden.