Alweer een vogelwerkgroep erbij, zijn er dan nog niet voldoende? Dit is de vraag die bij de meeste van u zal rijzen. Integenstelling tot de meeste andere vogelwerkgroepen worden er niet op gezette tijden excursies en lezingen gehouden en wordt geen contributie geheven. Het is zuiver een werkgroep; de leden zijn vaak lid van andere vogelwerkgroepen en worden van tijd tot tijd gevraagd voor inventarisaties, tellingen enz. Het idee voor de werkgroep werd geboren, toen bij de voorbereidingen bij de avifauna van Midden-Nederland bleek, dat er ondanks de grote aantallen vogelaars die er wonen, er bijzonder weinig onderzoekers waren. Om dit hiaat op te vullen werden verschillende vogelaars benaderd en gevraagd medewerker te worden van de werkgroep.