“Uw brief heb ik met belangstelling gelezen. Het komt mij voor, dat zowel het Hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken als U het gelijk aan hun kant hebben. Dat zijn de moeilijkste gevallen; die waarin twee tegengestelde langen met redelijke argumenten verdedigd kunnen worden. Het feit, dat takkenbossen ongedierte aantrekken, is voor U (en in deze sta ik graag achter U) een voordeel, voor de Dienst der Zuiderzeewerken echter een reden tot opruiming ervan. Het bestrijden van ongedierte en hinderlijke onkruiden door middel van toediening van biociden en opruimen der “haarden” wordt in brede kring nu eenmaal als een effectiever methode beschouwd dan het overlaten van deze taak aan de natuurlijke predatoren en herstelprocessen. Een biologisch-harmonische bestrijding verdient natuurlijk zonder meer de voorkeur, doch wij zullen met concrete perspectieven moeten komen om anderen daarvan te overtuigen. Die zijn helaas niet altijd te leveren.