Vele leden weten misschien niet eens van het bestaan af van de contactcommissie voor Vogelwerkgroepen in Nederland. Een initiatief van de KNNV en een al jaren werkend apparaat, dat af en toe iets van zich laat horen. Zoals in de maand december als afgevaardigden van de aangesloten organisaties bijeenkomen om te praten over de jaarverslagen van de technische leden en wat gedachten uit te wisselen. Afgevaardigden van onze V.W.G. bezochten jaarlijks de bijeenkomst. Enkele jaren geleden kregen wij de indruk dat het geheel nodig eens afgestoft moest worden. Tijdens de laatste vergadering bleek gelukkig — vooral van de zijde van jongeren — meer behoefte te zijn aan dicussie. Er werd nu met animo gesproken over allerlei zaken.