”European Conservation Year is in Italië met een aanslag op de natuur begonnen”. Dat vertelt een dagbladcorrespondent in Rome, in een schrijnend artikel. “Er ligt”, zo schrijft hij, “een door de commissie van land- en bosbouw goedgekeurd wetsontwerp, dat de vogelstand door middel van netten vrijstelt.” Ik voeg er aan toe, dat, als deze wet er door komt, er weinig fantasie meer voor nodig is om te begrijpen, hoe in één slag de wolven onder de mensen in dit land op onze vogels worden losgelaten. “Reeds nu al, “schrijft deze correspondent verder, “zijn er netten in gebruik, die niet ontoepasselijk “zondvloed” worden genoemd en die in één nacht zo’n 15.000 vogeltjes weten te verschalken.”