Als bestuur van de “Vogelwerkgroep ’t Gooi en Onstreken” willen wij zeer dringend uw aandacht voor het volgende vragen: “Wanneer wij juist zijn ingelicht, ligt er bij het parlement van Italië een reeds door de commissie van land- en bosbouw goedgekeurd wetsontwerp, dat de vogelvangst door middel van netten vrijstelt. Als deze wet wordt aangenomen, betekent dit een extra jaarlijkse slachting van zeker miljoenen vogels. Als vogelwerkgroep zien wij deze ontwikkeling met grote zorg tegemoet, omdat dit een voortdurende aanslag betekent op onze Europese vogelstand. Vooral tijdens voor- en najaarstrek worden enorme vogelconcentraties in dit land opgeofferd aan twijfelachtige sportbeoefening en genadeloze commercie.