Het is moeilijk, nu al te zeggen hoezeer onze activiteiten zullen aanspreken. Wat willen de kranten hiervan publiceren en wat kunnen ze er zelf nog aan toevoegen. Loont het de moeite, je druk te maken over het natuurbehoud in het algemeen en dan ook nog over het systematisch uitmoorden van miljoenen vogels in Italië, met inbegrip van de verdere verslechteringen, die daar aanstonds te verwachten zijn? Hoelang kan men in Italië doorgaan, om – ter wille van geld, lekker eten (de handel!) of de gewone botte liefhebberij (?) om op vogels te schieten, de Europese vogelstand verder aan te tasten? Voorshands lijkt het mij ondenkbaar, dat ergens in ons land 10.000 mensen gaan protesteren tegen b.v. voorgenomen veranderingen in de Vogelwet. En dan nog eens 15.000 mensen erbij, die aanvoeren, dat die veranderingen juist wèl moeten komen, omdat...enz. In België is dat gebeurd, op 7 december vorig jaar, in Brugge. Er werd tenslotte gevochten en de politie moest er aan te pas komen. Er komt dus wel wat in beweging. Maar Benelux en EEG, daar ligt een afstand tussen... Een soort kloof, waar wij overheen zijn gesprongen met ons bericht aan de Raad van Europa.