Het bestuur heeft het lid, de heer L. Oudejans te Hilversum, gevraagd een bezwaarschrift op te stellen in verband met de voorgenomen legging van hoogspanningsleidingen van de Dienercentral via Muiderberg over het Gooimeer. De kabels zouden juist in de aanvliegroute van aalscholvers en lepelaars komen te liggen. De heer Oude jans publiceerde onlangs in de Korhaan het resultaat van een onderzoek naar draadslachtoffers, welk onderzoek door de Jeugdbonden van het Gooi werd ingesteld. Naar aanleiding hiervan stelde het Tweede Kamerlid, de heer Voogd, vragen aan de minister. Het ligt in de bedoeling het bezwaarschrift op de hearing van 17 maart te Muiden, aan te bieden.