We kregen een oud boekje in handen: “Vogelbescherming, praktische vogelzorg om huis en hof en in de vrije natuur”, door W. Tolsma, uitg. NV De Nederlandsche Boek- en Steendrukken, v/h H.L. Smits, Den Haag, 1936. Tolsma noteert in zijn inleiding, dit boekje geschreven te hebben om de vogels te helpen in hun strijd om het bestaan. Dat -na vijf en dertig jaar- deze hulp nog altijd hard en hard nodig is, bevestigt ook nog weer eens duidelijk het belang van het werk van de vogelwerkgroepen in ons land: het signaleren en registreren van allerhande feiten over het wel en wee in onze vogelwereld.