De leden, die hun aanvullende contributie 1969, respectievelijk hun contributie 1970 nog niet voldaan hebben, worden verzocht dit alsnog ten spoedigste te voldoen.