Het jaar 1969 – het vierde bestaansjaar van onze vereniging- heeft zich opnieuw gekenmerkt door een groot aantal activiteiten. VWG het Gooi e.o. trok nog al eens de aandacht. Vele malen vestigde de pers de aandacht op onze activiteiten. Het rapport de “Zanddijk” een van onze “stunts”, haalde de dagbladpers. Het werd alom ook door deskundigen, onder wie hoogleraren, zeer geprezen. De groei van de vereniging en de toename van de activiteiten, dikwijls ongewild, bezorgde het bestuur wel enige problemen. Enkele bestuursleden moesten beslist van enig werk worden ontlast. Tussentijds werden de heren Chr. Steen en C. de Rooy bereid gevonden, de bestuursgelederen te versterken. Het ledental fluctueerde enigszins; het bleek nodig een aantal leden wegens wanbetaling te royeren -een verschijnsel, dat geen enkele andere vereniging vreemd is- en bovendien was de aanzienlijke, maar onvermijdelijke contributieverhoging, het gevolg van enkele bedankjes. Mede dank zij de sterk in de belangstelling gekomen cursus, was het oude niveau weer snel bereikt. Het aantal leden steeg inmiddels tot 179.