Van de 150 verzonden formulieren hebben wij er 36 retour ontvangen. Op de vraag voor welke excursies men het meest belangstelling had kwamen er 31 antwoorden binnen voor polders, 27 voor bos en heide, 25 voor plassengebied en 23 voor strand. De avond-excursie haalde 27 stemmen, de middagexcursie 26, de dagexcursie eveneens 26 en de weekendexcursie 10. Dertien leden gaven de voorkeur aan zaterdag, 11 aan zondag en 12 hadden geen voorkeur.